Halkla İlişkiler Kampanyaları

Kamusal Halkla İlişkiler Kampanyaları
Günümüzde; yöneten ve yönetilen arasındaki iletişimin sağlanması, kamu kurumlarının gerçekleştirdikleri hizmetleri tanıtabilmesi, kamusal sorunlara ilişkin farkındalığın oluşturulması, kamuoyunun desteğinin alınması, kamuların çeşitli konulara ilişkin tutumlarını değiştirmesi ya da var olan tutumlarını pekiştirmesinin sağlanması, kamu kurumlarının olumlu bir imaj oluşturarak itibarlarını yönetebilmesi, hedef kitlelerle güven ve diyaloga dayalı ilişkinin oluşturulması gibi amaçlara ulaşabilmek için kamusal halkla ilişkiler önemli bir zorunluluk halini almıştır.
Kamu kurumlarının yukarıda değinilen hedeflere başarılı biçimde ulaşabilmesi ise; kamusal halkla ilişkiler çabaları kapsamında, çeşitli halkla ilişkiler ve iletişim kampanyalarını gerçekleştirmeleri ile mümkün olabilmektedir.
Bu kapsamda kamu kuruluşlarına yönelik halkla ilişkiler kampanyaları da bu uzmanlıkla plânlanmalıdır. 99 Medya özellikle büyük bütçeli çok projeler üretilen kurumlarda yaşanan anlatım ve iletişim zorluklarını en aza indiren projeler üretmek konusunda uzmandır.


Özel Kuruluşlar İçin Halkla İlişkiler Çalışmaları
Artık eski halkla ilişkiler kampanyası uygulamalarıyla, markaların başarıya ulaşması çok zor görünüyor. Hem mecralar, hem teknoloji hem de davranış tepki tipleri oldukça değişiklik gösteriyor. Tüketiciler sadece en iyi ürünü en uygun fiyata almak temel düzeyinde değil, toplumsal sorunlarla ilgilenen , tavrını net koyan, halkla ilişkiler kampanyalarına net tepkiler veriyor, ve bu markaları diğerlerinden ayırt ediyorlar.
99 Medya, iyi markalar için, toplumsal kampanyalar düzenler ve onları yürütür.
Hedef kitle ile derin duygusal ilişki kurmanızı sağlayacak bir kampanyaya ihtiyaç duyuyorsanız tam yerindesiniz.